Technické parametre

Jednoradové kuželíkové ložiská

Jednoradové kuželíkové ložiská majú široké uplatnenie v celom rade odvetví, najmä vo výrobe automobilov, traktorov, poľnohospodárskej technike, valcovaných stolíc, zemných strojov, obrábacích strojov atď. 

Konštrukcia ložísk s veľkým počtom valivých teliesok  v jednom rade umožňuje týmto ložiskám dosahovať vysokú únosnosť  v radiálnom i axiálnom  smere. Axiálna  zaťažiteľnosť je závislá od veľkosti stykové  uhla.  Ložiská s veľkým stykovým uhlom napr. rada 331  sú vhodné na zachytávanie  väčších  axiálnych síl. Uloženie s jednoradovými kuželíkovým  ložiskami tvorí spravidla dvojica ložísk, pretože samotné ložisko môže prenášať axiálne zaťaženie  iba v jednom smere. Ložiská sú rozoberateľné. Vnútorný krúžok s valivými telieskami a  klietkou tvorí jeden montážny  celok.  Jednoradové kuželíkové  ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 355. 

Okrem základného sortimentu, ktorý je uvedený v tabuľkách sa vyrábajú mnohé ďalšie kuželíkové ložiská rozdielnych druhov a rozmerov, napr. s prírubou na vonkajšom krúžku, napr. BAR vzájomné združené jednoradové kuželíkové ložiská a pod napr. AXA. 

Označenie

Označenie jednoradových kuželíkových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách.  
Označovanie jednoradových kuželíkových ložísk v palcových rozmeroch zodpovedá spôsobu, obvyklému u väčšiny výrobcov týchto ložísk. Číslom pred zlomkovou čiarou sa označuje vnútorný krúžok  ložiska s valivými telieskami a klietkou. Číslom za zlomkovou čiarou sa označuje vonkajší krúžok ložiska napr. KLM 48548/10 

Klietka

Je lisovaná z oceľového plechu . V  prípade prídavného znaku J2 sa označuje konštrukcia klietky so zníženým presahom cez široké čelo vonkajšieho krúžku.  Kuželíkové ložiská základného sortimentu sa montujú výhradne s oceľovými klietkami.

Presnosť

Jednoradové kuželíkové  ložiská  sa bežne  vyrábajú v normálnom stupni presnosti PO. Pre zvláštne uloženia , náročné na presnosť, alebo  pracujúce s vysokou frekvenciou otáčania  sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6X,P5 a P4

Doplnkové označenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje pri kuželíkových ložiskách ZVL sa uvádza a vysvetľuje takto

Znak Význam Príklad
A Odlišnosť vnútornej konštrukcie, vyššia únosnosť
a medzná frekvencia otáčania
32206 A
B Odlišnosť vnútornej konštrukcie, stykový uhol α= 17 ° 32309 B
J2 Nové konštrukčné vyhotovenie so zníženým presahom klietky 30210 A J2
X Zmena hlavných rozmerov vzhľadom na rozmerový plán ISO 32017 AX
P6X Vyšší stupeň presnosti ako normálny 30304A P6X
P5 Vyšší stupeň presnosti ako P6X 30213 A P5
C6 Znížená hladina vibrácií 30205 A C6
S0 Stabilizácia rozmerov pre prevádzkovú teplotu do 150 °C 30210 A S0
S1 Stabilizácia rozmerov pre prevádzkovú teplotu do 200 °C 32016 AX S1
Q Optimalizovaná vnútorná geometria a kvalita funkčných plôch 30309 A Q
R Príruba na vonkajšom krúžku 32309 BA R
AXA Dvojica ložísk s dištančným a pružným krúžkom 32010 AXA