Reklamácie

Pred vyplnením a začatím reklamačného procesu sa prosím oboznámte s reklamačným poriadkom, umiesteným na našich stránkach. Pre žiadosť o reklamáciu vyplnte nižšie uvedený formulár alebo nás priamo kontaktujte niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii kontakt.


Kontaktné údaje
Správa o závade
 S vyplnením a odoslaním tohto reklamačného formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.